Vi ger fastigheter liv

Bravida är en ledande totalleverantör av installation och service för fastigheter och anläggningar i Norden. Vi kombinerar det stora företagets resurser med det lokala företagets flexibilitet och närvaro.

Med modern teknik och innovativa lösningar ger vi fastigheter liv. Våra installations- och serviceuppdrag gäller fastigheternas livgivande funktioner: energi, värme, kyla, vatten och luft. Genom installation av moderna tekniska system och regelbunden service skapar vi förutsättningar för samhällets hållbara utveckling och tillväxt.

Se filmen från Bravidas börsnotering här

Se Bravidafilmen här

KOMMANDE HÄNDELSER

  • 2017-02-22
    Bokslutskommuniké 2016
  • 2017-05-10
    Kvartalsrapport första kvartalet 2017
  • 2017-05-10
    Årsstämma Bravida Holding AB